15DEC2021

Upplands-Bro kommun inför vaccinationskrav vid nyanställning i omsorgsnära verksamhet

Under onsdagen fattade kommunstyrelsens ordförande, äldre- och omsorgsnämndens ordförande samt socialnämndens ordförande beslut om att krav på vaccination mot covid-19 ska omfatta samtlig personal som nyanställs i kommunens omsorgsnära verksamheter.

Besluten omfattar alla typer av nyanställningar inom omsorgsnära verksamhet - tillsvidareanställningar, vikariat och timanställningar.

– Alla måste ta sitt ansvar och bidra till minskad smittspridning. Vi vet att vaccin räddar liv. Som offentlig arbetsgivare visar vi vägen att alla ska vaccinera sig och det är rimligt tar ansvar. Finns det krav på vaccination när man går på konsert är det också rimligt att vaccination krävs för att ta en anställning inom ett viktigt samhällsbärande yrke. säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande.

Beslutet är en del i det arbete som görs för att minska smittspridningen i samhället. Genom att införa krav på genomförd vaccination vid nyanställningar så ökar tryggheten både för de som har kontakt med kommunen och för medarbetare.

– Att säkerställa att de äldre får en trygg omvårdnad är vår högsta prioritet. Det är rimligt att de som arbetar närmast de äldsta och mest sköra personerna också visar att de tar sitt individuella ansvar och är vaccinerade, säger Tina Teljstedt (KD), ordförande för äldre- och omsorgsnämnden.

Strax före nyår 2020 inleddes vaccinationen på kommunens boenden för äldre. Under vintern och våren vaccinerades alla boende som så önskade inom såväl äldreomsorgen, hemtjänsten och på kommunens LSS-boenden. Under våren arrangerades också vaccination för medarbetare inom omsorgsnära yrken. Senare under våren startade vaccinationen för alla invånare i Stockholms län, uppdelat i åldersintervall. I dagsläget finns möjlighet för alla som fyllt 12 år att boka vaccination mot covid-19.

– Vi värnar såväl de boende som medarbetarnas integritet och välmående. För att komma tillrätta med smittspridningen måste vi alla hjälpas åt. Äldre personer eller personer som får stöd via kommunen måste kunna garanteras en säker omsorg. Genom det beslut vi idag fattat bidrar vi till att stärka den goda omsorgen, säger Martin Normark (L), ordförande för socialnämnden.

För de nya medarbetare som av exempelvis medicinska skäl inte kan ta vaccin kommer det att göras individuella bedömningar och det finns möjlighet att frångå principen om vaccination.


Frågor från media hänvisas till kommunikationschef Sara Eklind 073-961 76 90

Relaterade nyheter

  • 12 MAJ 2022
    Känner du en ung person som skulle behöva en hjälpande hand tillbaka till samhället och en meningsfull framtid? Framtidslabbet är projektet som vänder sig till unga som av olika skäl inte fullföljt sin skolgång eller arbete och hamnat...
  • 27 APR 2022
    Familjehemmet. Den bästa insatsen som socialtjänsten kan erbjuda i boendeform för barn och ungas utveckling och behov. – Den lilla världen ger en naturlig trygghet, ett sätt för barn och unga att få ”höra till”, säger Izabella Eriksson,...
  • 27 JAN 2022
    Torsdagen den 27 januari är det hemtjänstens dag i Sverige. En dag då den viktiga hemtjänsten uppmärksammas på olika vis runt om i landet. Vad kan vara bättre än att presentera några av de hjältar som arbetar inom hemtjänsten i Upplands-Bro...
Upp