24SEP2021

Nya samlingsplatser i Råby lockar till naturupplevelse

Under det senaste året har en rad insatser riktats mot Råby i Bro för att öppna upp och tillgängliggöra park- och naturområden. Det senaste tillskottet finns i skogen bakom Stjärnparken där nya samlingsplatser skapats för ett förbättrat friluftsliv.

Lina Bergkvist, parkförvaltare på Upplands-Bro kommun.

Lina Bergkvist, parkförvaltare på Upplands-Bro kommun.


Från ängen bakom parken leder en stig upp mot krönet där elljusspåret och frisbeegolfbanan strålar samman. Området kallades tidigare i folkmun för "Ölbacken". Det namnet hoppas nu kommunens parkförvaltare Lina Bergkvist och kommunekologen Johan Björklind Möllegård ska ersättas av något mer naturnära begrepp.
­– Det vi skapat här i skogen kallar vi för naturskola, där vi sammanför rekreation och ekologi. Vi hoppas kanske få till en namntävling på sikt där platsen får ett nytt, mer inbjudande namn, än "Ölbacken", säger Lina Bergkvist.

Från ängen bakom Stjärnparken leder en stig upp till den nya samlingsplatsen.

Från ängen bakom Stjärnparken leder en stig upp till den nya samlingsplatsen.

Lekhyddorna är byggda av virke från träd i området.

Lekhyddorna är byggda av virke från träd i området.

På balansbanan kan unga som gamla testa sina färdigheter.

På balansbanan kan unga som gamla testa sina färdigheter.

Arbetet har pågått under våren och sommaren, och det besökarna nu möter är en bland annat en samlingsplats med lekhyddor i trä. Där finns också en ny grillplats med vedförvaring och en så kallad balansbana. Bredvid hyddorna står en skulptur i form av en Berguv, uthuggen ur ett enda trästycke.
­– Vi började med att föryngra skogen. Allt här är byggt med det timmer som skogen bidragit med, så vi har i princip inte haft några materialkostnader alls, säger Lina Bergkvist.
En bit bort visar hon en bänk som byggts under en tall.
­– Vi kallar den paraplytallen eftersom den skyddar från regn när man sitter på bänken under trädet.

Berguvsskulpturen, uthuggen ur ett enda trästycke, är en symbol för kunskap och natur.

Berguvsskulpturen, uthuggen ur ett enda trästycke, är en symbol för kunskap och natur.

Syftet med projektet är att skapa nya samlingsplatser för alla åldrar och locka ut till skogen, utan att göra för stor åverkan på skogsmiljön.
­– Bland annat har förskolorna efterfrågat det här, och flera klasser har redan varit här och använt platsen för lek, undervisning och grillning, avslutar Lina Bergkvist.

Trädet som skyddar bänken från regn är döpt till paraplytallen.

Trädet som skyddar bänken från regn är döpt till paraplytallen.

FAKTA
Satsningen är en del i projektet Commonplay som är ett samarbete mellan Topia landskapsarkitekter, Upplands-Bro kommun och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Läs mer om Commonplay-projektet här.

Relaterade nyheter

Upp