Lillsjöskolan

Lillsjöskolan ligger nära naturen med fina möjligheter till friluftsliv.
Vi är en skola med ungefär 380 elever från förskoleklass till årskurs 3. Här jobbar runt 60 anställda.

Vi har en gymnastiksal och slöjdsalar. Lokalerna är ljusa och fräscha. Klassrummen används förmiddagstid för undervisning och eftermiddagstid till fritidshemmets verksamhet. Eleverna är indelade i fyra olika arbetslag, A, B, C och D. Utifrån de arbetslagen har vi sedan åtta stycken fritidshemsavdelningar som är utifrån vårt faddersystem, FA och 2A bildar ett och 1A och 3A det andra och på likadant sätt på B, C och D.
På Lillsjöskolan finns även en kommungemensam resursgrupp som går under namnet Fyren.

Lillsjöskolan ska vara en tydlig, trygg och trivsam skola med lärande i fokus dit alla välkomnas. Vi arbetar sedan flera år tillbaka i arbetslag där vi samverkar och tar ett gemensamt ansvar för eleverna under dagen.

Vår skola har ett antal utvecklingsområden; Bedömning för lärande, tillgänglighet, trygghet och språkutvecklande arbetssätt.

Vi är en TL-skola, det innebär att vi har TrivselLedare från årskurs 3 som med hjälp av några vuxna håller i lekar på gemensamma raster några dagar i veckan. Läs gärna mer på www.trivselledare.se

Vill du veta mer om vår skola så är du välkommen att höra av dig till vår expedition.

Kontakt

Rektor
Lillemor Johansson
Tel: 08-581 693 59
E-post: lillemor.johansson@upplands-bro.se

Biträdande rektor
Jenny Bonér
Tel: 08-518 321 42
E-post: jenny.boner@upplands-bro.se

Expedition
Tel: 08-581 693 58
Tel: 073-426 83 29

Sjukanmälan
Sjukanmälan görs via Vklass eller
Tel: 010-888 70 50.

Upp