Anslagstavla

Protokoll från

Protokoll nämnder


 • Protokoll från Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 15 juli 2021
  Sätts upp: 2021-07-15
  Tas ned: 2021-08-05

  Läs mer

 • Protokoll från Bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juli 2021
  Sätts upp: 2021-07-12
  Tas ned: 2021-08-02

  Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträden


 • Tillkännagivande: Kommunfullmäktige sammanträde den 10 juni 2020
  Plats: Ekhammarscenen Ekhammarskolan /
  Webb-TV: https://www.upplands-bro.se/kommun--politik/om-kommunen/pressrum-kontakt-och-webb-tv/webb-tv.htmlTid: Kl. Tid: 18:30

  Läs mer

Detaljplaneärenden


 • Kungörelse - Granskning av detaljplan för Viby (Viby 19:3)
  Sätts upp: 2021-06-30
  Tas ned: 2021-08-26

  Läs mer

 • Kungörelse - Detaljplaner som vunnit laga kraft 2020, Upplands-Bro kommun
  Sätts upp: 2020-12-17
  Tas ned: 2022-12-17

  Läs mer

 • Kungörelse - Detaljplaner som vunnit laga kraft 2019, Upplands-Bro kommun
  Sätts upp: 2020-01-29
  Tas ned: 2021-11-29

  Läs mer

Övriga anslag


 • Kungörelse- Granskning av förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040
  Sätts upp: 2021-06-02
  Tas ned: 2021-10-01

  Läs mer

 • Mottagningstider 2021 - Överförmyndarna i Järfälla och Upplands-Bro
  Läs mer
Upp