Anslagstavla

Protokoll nämnder


 • Protokoll från Gemensam nämnd för familjerättsliga frågor, 2022-06-22
  Sätts upp: 2022-06-23
  Tas ned: 2022-07-14

  Läs mer

 • Protokoll från Kommunalförbundet Norrvattens sammanträde den 8 juni 2022
  Sätts upp: 2022-06-23
  Tas ned: 2022-07-14

  Läs mer

 • Protokoll från Tekniska nämndens sammanträde den 14 juni 2022
  Sätts upp: 2022-06-22
  Tas ned: 2022-07-13

  Läs mer

 • Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni 2022
  Sätts upp: 2022-06-21
  Tas ned: 2022-07-12

  Läs mer

 • Käppalaförbundets styrelseprotokoll den 14 juni 2022
  Sätts upp: 2022-06-21
  Tas ned: 2022-07-12

  Läs mer

 • Protokoll från styrelsen Upplands-Bro kommunföretag AB sammanträde den 13 juni 2022
  Sätts upp: 2022-06-20
  Tas ned: 2022-07-11

  Läs mer

 • Protokoll från Socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 17 juni 2022
  Sätts upp: 2022-06-17
  Tas ned: 2022-07-08

  Läs mer

 • Protokoll från Valnämndens sammanträde 2022-06-13
  Sätts upp: 2022-06-16
  Tas ned: 2022-07-07

  Läs mer

 • Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 8 juni 2022
  Sätts upp: 2022-06-15
  Tas ned: 2022-07-06

  Läs mer

 • Protokoll från Socialnämndens sammanträde den 2 juni 2022
  Sätts upp: 2022-06-09
  Tas ned: 2022-06-30

  Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträden

Detaljplaneärenden


 • Tillkännagivande - Antagande av detaljplan för Säbyholm (del av Säbyholm 5:45 m.fl.)
  Läs mer

 • Tillkännagivande - Antagande av detaljplan för Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde,
  (Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl.)

  Läs mer

 • Kungörelse - Underättelse om Granskning 2 Förslag till ändring av byggnadsplan för del av Björknäs (Sågbacken samt Stora- och Lilla Granskog), Bro nr 5601-F inklusive dess
  ändring Ä8104, nr Ä5601

  Sätts upp: 2022-06-20
  Tas ned: 2022-07-22

  Läs mer

 • Kungörelse -Underättelse om Granskning 2 Förslag till ändring av byggnadsplan för del av Björknäs, (Verkaviken), Bro Nr 6302 inklusive dess ändring Ä8105. Ä6302
  Sätts upp 2022-06-20
  Tas ned 2022-07-22

  Läs mer

 • Underrättelse om granskning
  Underrättelse om granskning för detaljplan Pärlans Montessoriförskola, nr 2002
  Läs mer

 • Kungörelse - Detaljplaner som vunnit laga kraft, Tibbleängen och Svartviks strand Upplands-Bro kommun
  Läs mer

 • Kungörelse - Detaljplaner som vunnit laga kraft 2020, Upplands-Bro kommun
  Sätts upp: 2020-12-17
  Tas ned: 2022-12-17

  Läs mer

Övriga anslag


 • Mottagningstider 2021 - Överförmyndarna i Järfälla och Upplands-Bro
  Läs mer
Upp