Politik och beslut

Gruppledarna för partierna i alliansen i Upplands-Bro bredvid varandra.

Från vänster: Jan Stefanson (KD), Mattias Peterson (C), Fredrik Kjos (M) och Martin Normark (L).

Vart fjärde år är det kommunalval. Antalet röster i valet avgör hur många platser varje parti får i Kommunfullmäktige. De som fått plats i Kommunfullmäktige utser på sitt första möte ledamöterna till Kommunstyrelsen och senare även ledamöter till nämnderna.

Kommunstyrelsen leds av allianspartierna i Upplands-Bro under perioden 2018-2022. Kommunsstyrelsens ordförande är Fredrik Kjos (M).

Hur ansvaret i nämnderna är fördelat kan du se under respektive nämnds sida.

Gruppledare för respektive parti

Socialdemokraterna

Camilla Janson

Miljöpartiet

Sara Ridderstedt

Kristdemokraterna

Jan Stefanson

Centerpartiet

Mattias Peterson

Moderaterna

Fredrik Kjos

Liberalerna

Martin Normark

Sverigedemokraterna

Katarina Olofsson

Vänsterpartiet

Erik Karlsson


Upp