Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontoret är den del av organisationen som stöttar flest nämnder. Kontoret stöttar Kommunstyrelsen när det gäller frågor om arbetet med exploatering eller om detaljplaner, Bygg- och miljönämnder när det gäller arbete med bygglovsfrågor, miljö eller livsmedelsfrågor och Tekniska nämnden när det gäller frågor om vatten- och avloppsverksamheten eller våra gator, torg och parkmiljöer.

Inom Samhällsbyggnadskontoret finns:

  • Miljö, hälsa och livsmedel
  • Bygglov
  • Övergripande samhällsplanering
  • Plan
  • Mark- och exploatering
  • Gata, park och trafik
  • Mät och GIS
  • Avfall
  • Vatten- och avlopp
Upp