Kommunarkivet

Upplands-Bro kommuns arkiv är en del av vårt gemensamma minne och kulturarv. Arkivet förvarar handlingar från 1805 och framåt.

På uppdrag av Kommunstyrlelsen, som är Upplands-Bro kommuns arkivmyndighet, arbetar Kanslistaben med att bevaka allmänhetens, myndigheternas och forskningens grundlagsstadgade rätt att ta del allmänna handlingar. Kanslistaben tar emot, vårdar och bevarar handlingar på papper och i digital form inför framtiden. En viktig del i arbetet är också att stödja de kommunala verksamheterna i deras informationshantering.

I kommunarkivet förvaras en hel del äldre material från de tidigare landskommunerna Håbo-Tibble, Stockholms-Näs, Håtuna, Västra Ryd samt Bro och Låssa. Landskommunerna slogs 1952 samman till den kommun vi känner idag och det mesta arkivmaterialet härstammar från 1952 och framåt. Sammantaget belyser arkivmaterialet tvåhundra år av kommunal verksamhet och samhällsutveckling.

Kontakta oss på kommun@upplands-bro.se om du är intresserad av att ta del av handlingar från arkivet eller söker speciella uppgifter som skulle kunna finnas hos oss.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp