Visselblåsarfunktion

Visselblåsarfunktionen är till för dig som är anställd eller förtroendevald i kommunen och även för dig som är privatperson. Här kan du anonymt höra av dig om du misstänker missförhållanden, att något inte gått rätt till eller om du tror att ett brott kan ha begåtts av någon som jobbar inom kommunen eller i ett kommunalt bolag.

När ska funktionen användas?

Om du misstänker brott, till exempel mutor, ekonomisk brottslighet, att någon anställd har en olämplig bisyssla eller om ett beslut har lett till privat vinning för en anställd eller hens närstående. Här kan du också höra av dig om du misstänker andra missförhållanden, även om det inte är ett brott.

När ska funktionen inte användas?

Visselblåsarfunktionen är INTE till för allmänna synpunkter om kommunens verksamheter, ledarskap eller arbetsmiljö. Den är inte heller till för att rapportera känsliga personalfrågor som är kopplade till enskilda individer. I sådana fall ska du i stället kontakta personens chef eller vända dig till kommunens personalavdelning. Du kan också kontakta någon facklig företrädare.

Generella synpunkter på hur den kommunala verksamheten bedrivs kan lämnas i e-tjänsten för synpunkter och förslag.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp