Kollektiv olycksfallsförsäkring

Här hittar du information om den kollektiva olycksförsäkring som omfattar bland annat skolelever i grund- och gymnasieskola, brukare inom äldreomsorg, och feriearbetande ungdomar.

Olycksfallsförsäkring

Svedea är det försäkringsbolag som hanterar olycksfallsskador i kommunen. Exakt vad som ingår i försäkringen och vilka som omfattas hittar du i försäkringsbeskedet.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp