2MAR2021

Skärpta regler för serveringsställen från 1 mars 2021

Från 1 mars har Folkhälsomyndigheten infört skärpta regler för serveringsställen. De gäller till och med 11 april.

Dukat bord.

 

Förkortad serveringstid

De skärpta reglerna innebär att serveringsställen ska hålla stängt för förtäring på stället mellan klockan 20:30 och klockan 5:00.

Serveringsstället får dock hålla öppet för försäljning av mat och dryck som inte förtärs på stället, det vill säga avhämtning/takeaway.

En person per sällskap i gallerior

Reglerna innebär också att serveringsställen som är en del av en handelsplats*, alltså ligger inne i butiker eller gallerior, ska begränsa antalet gäster per sällskap till en person - med undantag för barn och andra i behov av stöd.

Om serveringsstället kan nås genom egen entré utifrån gäller max fyra personer per sällskap.

Inga sittande gäster efter 20:30

För att bestämmelsen om utrymning ska kunna upprätthållas krävs att tiden för servering av spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat, ska avslutas senast kl. 20.00.

Serveringsstället ska därefter utrymmas senast klockan 20.30.

Serveringsstället får dock hållas öppet för försäljning av mat och dryck genom take away och hemleveranser.

 

* Med begreppet handelsplats avses sådana handelsplatser som omfattas av lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, såsom butiker, köpcentrum, varuhus och gallerior.

Relaterade nyheter

Upp