Finskt förvaltningsområde

I Upplands-Bro kommun har det länge bott sverigefinnar, därför har kommunen utsetts till förvaltningsområde för finska språket 2010. Det innebär att de som bor i kommunen och talar finska till vardags också ska kunna göra det när man kontaktar kommunen.

Bild på karta över finsk förvaltningsområde

De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, sverigefinnar, tornedalingar och samer (särskild ställning som urfolk). Dessa har rättigheter enligt Lagen (2009:724) om nationella minoriteter som gäller i hela landet.
Men då vi är ett förvaltningsområde för finskan så har du som talar finska förstärkta rättigheter i vår kommun:

 • Använda finska i din kontakt med kommunen.
 • Möjlighet till delaktighet och inflytande i frågor som berör er.
 • Få modersmål på finska, även som nybörjare som inte talar språket alls.
 • Få äldreomsorg och barnomsorg helt eller till väsentlig del på finska, vid efterfrågan.
 • Möjlighet att behålla och utöva din kultur.

Vilken service finns det i kommunen för finsktalande?

 • finsktalande personal i kontaktcenter som ger möjlighet till kontakt på finska via telefon, reception och mail.
 • Informationsställ med minoritetsinformation samt information på finska
 • regelbundna samråd med finsktalande invånare
 • regelbundna möten med invånare i form av referensgrupp
 • regelbundna möten med finska föreningar
 • möjlighet till finsk färdtjänstutredning
 • finsk information på hemsidan
 • finsk litteratur på biblioteken 
 • finska kulturevenemang 
 • finsk filmvisning
 • firanden av finska högtider 
 • finsk musik och sång på äldreboenden 

Om du vill ha kontakt med finsktalande personal kan du höra av dig på nedan kontaktuppgifter:

Kontaktcenter på 08-581 690 00
kommun@upplands-bro.se

Upplands-Bron kunta kuuluu suomenkieliseen hallintoalueeseen. Tämä tarkoittaa sitä, että suomenkielisillä kuntalaisilla on lailla suojattu oikeus puhua äidinkieltään asioidessaan kunnan virastossa.

Jos haluat lisää tietoa voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluun soittamalla numeroon 08-581 690 00 tai lähetä sähköposti tänne:
kommun@upplands-bro.se

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp