Ekonomi

Kommunens intäkter består till största delen av de skatter invånarna betalar. Skatteintäkterna baseras på en skattesats som fastställs av kommunfullmäktige i november varje år.

Förutom skatteintäkter får kommunen in pengar genom olika avgifter och taxor, till exempel barnomsorgsavgifter, bygglovsavgifter och VA-avgifter. Kommunen får också ett antal olika statsbidrag. Tillsammans ska intäkterna finansiera de olika tjänster som staden ansvarar för och erbjuder invånarna. Tabellen nedan visar kommunens intäkter under 2017.

Typ av intäkt

Andel

Skatteintäkter 59%

Stadsbidrag, utjämning

16%

Taxor, avgifter, ersättningar

12%

 Bidrag

10%

Exploaterings-/försäljningsintäkter

1%

Finansiella intäkter

 0%

Kommunalskatten i Upplands-Bro är 19,60 kr och den totala skatten är 31,68 kr. På Skatteverkets webbplats hittar du uppgifter om kommunalskatt. Välj inkomstår, Stockholms län och Upplands-Bro kommun.

Fördelning av skattemedel i Upplands-Bro 2017

Skattemedel fördelas enligt den budget som antas i Kommunfullmäktige varje år. Illustrationen nedan visar hur hundra kronor skatt till kommunen fördelades på olika verksamheter under 2017. I Upplands-Bro kommun är skola, vård och omsorg, förskoleverksamheten och skolbarnomsorgen de tre största utgiftsområdena.

Klicka på bilden för att se den i större format.

Upp