Digitalisering

Vi är en modern kommuns som arbetar aktivt tillsammans med digitalisering i vår verksamhetsutveckling.

Syskon leker med läsplatta.

Digitaliseringen kan liknas vid att vara på en resa. En resa där den tekniska
utvecklingen går allt snabbare och ger oss möjlighet till nya sätt att lösa
uppgifter och där man med fördel har en färdplan och beredskap för att möta det nya och inte planlöst åker med.

Vårt mål är att med hjälp av digitaliseringens möjligheter ge
kommunen förutsättningar för en effektiv verksamhet med hög kvalitet och god service som skapar största möjliga nytta för invånare, näringsliv och besökare.

 

Om vårt digitaliseringsarbete

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp