Trygghet

En av kommunens viktigaste uppgifter är att bidra till att du som invånare trivs och känner dig trygg i din vardag. Här kan du läsa om Upplands-Bro kommuns trygghetsarbete och vad kommunen och du själv har för skyldigheter.

SE FILMEN: Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos om trygghetsfrågor i Upplands-Bro.

Bild på kvinna och man som är fältassistenter i Upplands-Bro kommun.

I Upplands-Bro är det Enheten för trygghet och prevention som kommunövergripande arbetar med områden som trygghet, prevention (förebyggande arbete gällande brott, våld, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck och ANDTS: Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak, Spel), samt strategiska perspektiv på folkhälsa, delaktighet, demokrati och social hållbarhet.

Kommunen samverkar tätt med bland andra väktare, bostadsbolag, polis, föreningar, och lokalt näringsliv samt andra kommuner och funktioner såsom Länsstyrelsen och BRÅ (Brottsförebyggande Rådet).

I vårt arbete ingår bland annat att arrangera trygghetsvandringar och samordna fältpersonal, nattvandrare och grannstöd samt att utforma strategier och handlingsplaner.

I det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet är samverkan en framgångsfaktor. Vi arbetar systematiskt efter metoden EST, Effektiv Samordning för Trygghet, med kartläggning, analys, insatser och uppföljning. Vi arbetar bland annat i ett IT-system som underlättar för dessa viktiga komponenter, där vi kartlägger brott och otrygghetsskapande händelser i kommunen. Läs mer om hur dessa uppgifter behandlas: Information om behandling av personuppgifter i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet Pdf, 37 kB.

Upp