Hållbar utveckling

Hållbar utveckling brukar delas in i tre delar som är beroende av varandra. Det är social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Pojke springer på en kaj vid lillsjön med andra barn i bakgrunden.

Social hållbarhet

Social hållbarhet innebär att skapa lika förutsättningar för alla i kommunen att ha en god hälsa och ett gott liv.

Det här gör kommunen: Inom Upplands-Bro kommun finns många olika verksamheter som tillsamman bidrar till den social hållbarheten. Bland dessa verksamheter finns dels sådana som drivs av kommunen, dels verksamheter som drivs av ideella föreningar eller privata företag. Tillsammans gör vi nytta för invånarna. Läs mer om social hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet handlar om att näringar och företag i kommunen ska växa och ha goda långsiktiga ekonomiska förutsättningar för tillväxt.

Det här gör kommunen: Långsiktig ekonomisk planering är en grundläggande förutsättning för att vi ska kunna genomföra våra strategier och uppnå våra mål. Ekonomi som begrepp, handlar om att hushålla med resurser. I detta sammanhang handlar det om att hushålla på ett sådant sätt, att även de andra två faktorerna, social och miljömässig hållbarhet, förverkligas. Läs mer om ekonomisk hålbarhet


Miljömässig hållbarhet

Miljömässig hållbarhet handlar om att alla i kommunen kan bidra genom att göra medvetna val för miljön där kommande generationer ska ha samma miljömässiga förutsättningar som vi har idag.

Det här gör kommunen: Exempelvis använder kommunen nästan uteslutande förnybar el och fjärrvärme i sina lokaler och bostäder. Den bilpool kommunen har består av bilar som drivs av el och är därmed fossilfri. Läs mer om miljömässig hållbarhet

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp