Rösta i kommunvalet

Var fjärde år är det kommunval i Sverige. Då väljs de företrädare som representerar allmänheten i Kommunfullmäktige. Du kan påverka utvecklingen i Upplands-Bro genom att rösta i kommunvalet.

Kommunen sköter en stor del av den samhällsservice som finns i Upplands-Bro, som till exempel skola och omsorg. Vid allmänna val vart fjärde år utser väljarna ledamöterna till Kommunfullmäktige, som är kommunens högst beslutande organ och fungerar som kommunens riksdag.

Kommunfullmäktige beslutar om budget och om hur mycket skatt medborgarna ska betala till kommunen. Kommunfullmäktige väljer vilka nämnder som ska finnas och vilka som ska vara ledamöter och ersättare i nämnderna. Kommunfullmäktige beslutar också i frågor som är särskilt viktiga och principiella för kommunen.

Många beslut fattas i kommunstyrelsen och av nämnderna. De har antingen fått uppdraget via lagstiftning eller så har Kommunfullmäktige överlämnat beslutanderätten till dem.

Läs mer om hur kommunen fungerar och vem som styr besluten.

Upp