Broskolan

Broskolan, skolan ”mitt i byn” är en levande verklighet för skolans elever som bor i närheten av skolan i centrala Bro.

Två tredjedelar av eleverna bor i centrala Bro och dess närområde. En tredjedel av våra elever anländer med buss till skolan från kringliggande mindre samhällen. Ungefär 400 elever samarbetar med ett 40-tal lärare och pedagoger för en god och inspirerande lärmiljö.

Vår vision är att skapa en trygg studiemiljö och bedriva undervisning av hög kvalité. En skola där eleverna kan uppnå goda studieresultat till grund för fortsatta studier.

Tre huvudspår används för att förstärka elevers inlärning och förmåga till att sätta kunskaper i ett sammanhang.

IT – exempelvis har alla elever en egen Ipad. I teknikundervisningen använder vi Lego-robotar för undervisning i programmering.

Språk – i grunden använder vi oss av ett språkförstärkande arbetssätt i undervisningen för att elever ska kunna utveckla sitt språk utifrån tidigare kunskaper. Utöver franska, tyska och spanska erbjuder vi kinesiska som ett elevens val.

Samhälle – ge alla elever en grundläggande förståelse för samhällets uppbyggnad och demokratiserande funktioner. Ett exempel är elevrådet och dess betydelse för inflytande och förändring.

Viktiga stödfunktioner för elever och vårdnadshavare är elevhälsan, studievägledaren och fritidsgården.

Kontakt

Rektor
Johara Khattab
Tel: 08-581 377 57
E-post: joahara.khattab@upplands-bro.se

Expedition
Tel: 08-581 694 00
E-post: broskolan@upplands-bro.se

Sjukanmälan
Tel: 072-178 84 28

Upp