Vatten och avlopp (VA)

Gammeldags grön vattenpump med hink som hänger.

Det är skillnad på kommunalt vatten och avlopp och eget vatten och avlopp.

Kommunen ansvarar för vatten- och avloppsledningar på allmän mark inom vårt så kallade VA-verksamhetsområde och alla abonnenter debiteras enligt VA-taxan.

Fastigheter som ligger utanför kommunens VA-verksamhetsområde har eget, så kallat enskilt vatten och avlopp. Du som har egen anläggning har själv bekostat den och sköter då även drift och underhåll.

Upp