Tomt och mark

I Upplands-Bro kommun finns olika boendeformer, det finns hyresrätter, bostadsrätter, radhusområden och småhusbebyggelse, för att nämna några. Här finns ditt drömboende, oavsett vilket det är.

Tomter

Upplands-Bro kommun har ingen tomtkö. Kommunens tomter förmedlas via mäklare som upphandlas i varje exploateringsprojekt där kommunen är markägare till blivande småhustomter.

Genom tomträtt kan mark upplåtas för olika ändamål. Upplands-Bro kommun upplåter idag ca 30 stycken tomträtter för småhusbebyggelse och sju stycken för industriändamål. I Upplands-Bro erbjuds tomträttshavare möjligheten att förvärva sina småhustomträtter.

Läs mer om småhustomträtter här.

Markanvisning

När vi har kommunalt ägd mark som vi vill utveckla i Upplands-Bro kommun kan vi tilldela mark genom en markanvisning. Det är ett verktyg för oss att styra mot en hållbar utveckling. Marken som vi anvisar syftar till att möta kommunens behov av exempelvis bostäder, arbetsplatser, kommersiella lokaler, äldrevård eller skolor.

Läs mer om markanvisning här.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp