Detaljplanering - pågående planer

En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas.
Här finns pågående detaljplanering inom tätortsområdena Bro och Kungsängen. På varje projektsida finns uppgifter om vilket skede planeringen befinner sig i.

  • Planer på samråd och granskning
  • Prioritering av pågående detaljplanering

Vill du söka detaljplan utifrån kommunkartan

Vill du söka detaljplan utifån områdets namn

Pågående detaljplaner hittar du i listan nedan. Den är uppdelad i tätorterna Bro och Kungsängen.

Upp