Detaljplaner som har fått laga kraft

Här finns de detaljplaner som har fått laga kraft 2019-2022. Laga kraft är en juridisk term som innebär att ett beslut inte längre kan överklagas. Genomförandet av en antagen detaljplan kan då påbörjas.

2022

Svartviks strand, Kungsängen

Detaljplanen har fått laga kraft den 7 mars 2022

Tibbleängen, Kungsängen

Detaljplanen har fått laga kraft den 19 januari 2022

 

2021

Inga detaljplaner har fått laga kraft under 2021.

 

2020

Villa Skoga, Kungsängen

Detaljplanen har fått laga kraft den 28 oktober 2020

 

Köpmanvägen, Bro

Detaljplanen har fått laga kraft den 8 oktober 2020

 

2019

Ekhammar 4:214, Kungsängen

Detaljplanen har fått laga kraft den 28 november 2019

Upphävande av del av detaljplan 1 för Tibbleskogen, Kungsängen

Upphävandet har fått laga kraft den 15 maj 2019

Äldre detaljplaner

Äldre detaljplaner hittar du via kommunens webbkarta.

Upp