Bergaskolan

Bergaskolan är en F-6 skola med 320 elever centralt belägen i Kungsängen.

Bergaskolan är en F-6 skola med 320 elever centralt belägen i Kungsängen.

Skolan är miljöcertifierad och har profilen natur och hälsa som genomsyrar verksamheten. Genom att eleverna får ökade möjligheter till daglig fysisk aktivitet och kunskap om en hälsosam livsstil vill vi ge dem bättre förutsättningar för sitt lärande. Vi vill utmana tankarna för etiska ställningstaganden och ge eleverna en sund värdegrund som bygger på respekt för sig själv, för andra, för natur och egendom.

Eleverna är indelade i två arbetslag F-åk 3 och åk 4–6 som även inkluderar ett fritidshem för F-åk 3 och Öppen verksamhet för åk 4–6.

Vi har legitimerade lärare som utifrån sin behörighet arbetar som ämneslärare i flera klasser för att kvalitetssäkra elevernas utbildning och som mentorer för en klass.

Bergaskolan tar emot ett stort antal studenter från lärarutbildningen samt praktikanter från barn-och fritidsprogrammet.

Skolan har ett elevhälsoteam bestående av kurator, speciallärare, psykolog, skolsköterska, rektor och biträdande rektor. Vi har också en trygghetsgrupp som arbetar med elevernas psykosociala arbetsmiljö.

Kontakt

Rektor
Susanne Johansson
Tel: 08-581 693 67
E-post: susannecharlotte.johansson@upplands-bro.se

Biträdande rektor
Rose-Marie Mild
Tel: 08-581 693 44
E-post: rose-marie.mild@upplands-bro.se

Skolexpedition
Monica Larsson
Tel: 08-581 693 71
E-post: monica.larsson2@upplands-bro.se

Fritidsavdelningar
Klippan Östra: 08-581 696 82 08-581 696 86
Klippan Västra: 08-581 696 85

Skolsköterska Susan Eyvazi
Tel: 08-518 321 98
E-post: susan.eyvazi@upplands-bro.se

Kurator Sofie Fjalestad
Tel: 08-581 693 93
E-post: sofie.fjalestad@upplands-bro.se

Vaktmästare Jörgen Roos
Tel: 08-581 693 69
E-post: jorgen.roos@upplands-bro.se

Sjukanmälan
Sjukanmälan görs via Vklass eller
Tel: 010-888 70 50.

Upp