Att tänka på vid ansökan

 • Ha dina betyg på fil redo att bifogas. Betygsdokumentet ska vara underskrivet av utfärdande skola. Vi godkänner inte betyg som är kopierade och inklistrade i mail från antagning.se, dokument som saknar personnummer eller är suddiga. Har du problem med att bifoga dina betyg prova att använda en annan webbläsare.
 • Motivera varför du söker kursen.
 • Gör en prioritering av de kurser du har sökt om du söker många kurser.
 • Var ute i god tid om du behöver studieplanera med våra studie- och yrkesvägledare.
 • Vi rekommenderar alla som har gått ut med studiebevis att kontakta studie- och yrkesvägledare för att göra en studieplanering.
 • OBS! Det är ditt ansvar att din ansökan är komplett innan sista ansökningsdag. Vi behandlar inte ofullständiga ansökningar. Kontrollera därför att du svarat på alla frågor och laddat upp alla dokument innan du bekräftar din ansökan. Alla dokument måste vara uppladdade innan sista ansökningsdag.
 • Bor du i annan kommun än Upplands-Bro?
  Då måste du skriva ut din ansökan och ta med den till komvux/vuxenutbildningen i din hemkommun, som beslutar om du får studera hos oss på Vuxenutbildningen Upplands-Bro. (Gäller ej Yrkeshögskola)

  Om du däremot ska flytta till Upplands-Bro innan utbildningen startar behöver du skriva det i motiveringen OCH bifoga ett underlag som stärker det; tex. flyttanmälan från Skatteverket.
 • Har du skyddad identitet ber vi dig ta kontakt med Studie- och yrkesvägledare hos oss för att få information om hur du ska gå tillväga när du ska ansöka eller för att diskutera hur vi ska hantera dina uppgifter om du redan studerar hos oss.

Hjälp med webbansökan

Behöver du hjälp med din ansökan kontakta expeditionen via e-post vux@upplands-bro.se eller telefon 08 581 693 00.

När du kontaktar oss behöver du ha bestämt dig för vilka kurser du vill söka. Behöver du studieplanera kontaktar du våra studie- och yrkesvägledare.

Vad händer efter sista ansökningsdag?

Logga in i webbansökan för att för att följa din status på din ansökan.

Har du blivit antagen på en kurs hos oss i Upplands-Bro kommer vi att kontakta dig i samband med kursstart och ge dig mer information.

Har du blivit antagen på en kurs hos en annan utbildningsanordnare kommer den skolan kontakta dig innan kursstart och ge dig mer information.

Om du får avslag (gäller ej Yrkeshögskola)

Om samtliga behöriga sökande till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå inte kan antas till sökt utbildning ska ett urval göras. Om du får avslag på din ansökan kan det bero på ett eller flera av följande alternativ:

 • Att du har universitets- eller högskoleutbildning.
 • Att du har treårig gymnasieutbildning eller motsvarande med grundläggande behörighet att söka till universitets- eller högskoleutbildning.
 • Att sökt kurs ej är behörighetsgivande till tänkt högre utbildning.
 • Att de sökta kurserna inte ingår i den upprättade studieplanen.
 • Att kommunen ej beviljar områdeskurser för höjande av meritvärde. Meritkurser inom svenska, moderna språk, engelska och matematik kan dock beviljas om de krävs för behörighet till vidare studier.
 • Att du har betyg i sökt kurs sedan tidigare. Man har inte rätt att ”läsa om” en kurs som man redan fått godkänt betyg i. Du kan däremot göra en prövning i kursen. Kontakta valfri skola för mer information om prövning.
 • Att du redan beviljats att studera på heltid.
 • Bristande ekonomiska resurser i kommunen.

Här kan du läsa mer om hur vi prioriterar sökande vid antagning, se under rubriken urval: Skolverkets hemsida

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp