Antagningsregler och hantering av personuppgifter

Antagningsregler

Du har rätt att söka till kommunal vuxenutbildning från och med 1 juli det år du fyller 20. Om du är yngre måste du ha ett slutbetyg eller en gymnasieexamen för att vara behörig. Du som fyllt 19 år och inte har slutfört gymnasiet kan, under vissa omständigheter, beviljas att läsa lärarledd undervisning (närundervsiningskurser), Kontakta studievägledningen för mer information.

OBS viktigt att veta är att antalet sökanden till våra kurser och utbildningar ofta överstiger de ekonomiska förutsättningarna att ge alla sökanden deras sökta utbildningar. På grund av detta behöver vi prioritera bland de som söker utbildning, prioriteringsordningen fastslås i Skollagen och Förordningen om vuxenutbildning. Alla ansökningar behandlas av en antagningsgrupp utifrån nedan riktlinjer. 

Kurser på grundläggande nivå
Du som inte har slutfört en svensk grundskoleutbildnig har rätt att läsa till ett slutbetyg på grundläggande nivå. För att få ett slutbetyg på grundläggande nivå måste du ha lägst betyg E i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap.

Behörighetskomplettering
Du som har ett slutbetyg eller en gymnasieexamen beviljas de kurser du behöver för att bli behörig till en viss utbildning (behörighetskurser). I ansökan måste du ange utbildningen, utbildningarna eller det yrket som är slutmålet.

Antagen med villkor
För de flesta kurser finns det ett förkunskapskrav. Förkunskapskraven skiljer sig åt beroende på vilken kurs du har sökt. Söker du kurser som enligt Skolverkets rekommendationer bygger på underliggande kurs/kurser får din ansökan status ’antagen med förbehåll’ eller ’antagen’ i väntan på betyg i pågående/kommande underliggande kurs. Du är då antagen med villkor vilket betyder att du behöver bli godkänd i underliggande kurs för att få påbörja påbyggnadskurserna.

Läsa om en kurs
Du som har betyget IG eller F i en kurs får läsa om kursen. Har du betyg från det äldre kurssystemet beviljas du en kurs som motsvarar den du har läst. Du får inte läsa om en kurs med betyget E eller högre.

Läsa mot slutbetyg eller gymnasiexamen
Du som inte läst, eller har en ofullständig, gymnasieutbildning, beviljas de kurser du behöver för att få ett slutbetyg eller en gymnasieexamen. När du ansöker måste du ange mot vilket program du vill inrikta din examen (examensinriktning).

Regler för antagning till kurser och yrkesutbildningar
När det gäller yrkesutbildningar kan vi av olika anledningar inte bevilja alla ansökningar. Vi prioriterar i första hand dig som endast studerat på grundskolenivå, eller har långt kvar till slutbetyg/gymnasieexamen.

Hantering av personuppgifter

Dataskyddsförordningen (GDPR) är en EU-gemensam lag som ersätter den tidigare gällande personuppgiftslagen (PuL). Syftet är att skydda varje enskild EU-medborgares integritet och stärka individens rättigheter vid behandling av personuppgifter.
För att säkerställa att du får utbildning av hög kvalitet behöver skolan hantera dina personuppgifter. Exempel på vanligt förekommande personuppgifter som vi behandlar är ditt namn, adress, e-postadress och personnummer.
Även bedömningar och måluppfyllelse kommer att registreras i de administrativa verktyg som kommunen använder. Exempel på detta är omdömen eller betygshantering i skolan. Syftet med en sådan behandling är för att kunna uppfylla de krav som finns i skollagen och andra förordningar.

Dina rättigheter
Du har alltid rätt att få information om vem som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter, varför din skola behöver behandla dem, hur länge och vad de ska användas till.
Under vissa omständigheter har du också rätt att få dina personuppgifter raderade eller ändrade, exempelvis om de inte längre behövs för det ändamål de samlades in för, eller om du ångrar ett samtycke som du tidigare har gett.
Du har även rätt att klaga på hur din skola hanterar dina personuppgifter, och du kan när som helst begära att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter din skola behandlar.

Du kan även kontakta kommunens dataskyddsombud via


dataskyddsombud@upplands-bro.se

Kontakt

Vuxenutbildningen
Tel: 08-581 693 00
E-post: vux@upplands-bro.se
Besöksadress: Kyrkvägen 6
196 30 Kungsängen

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp