Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen i Upplands-Bro är en mötesplats där människor växer och utvecklas för att vara rustade att möta en framtid där kunskaper och färdigheter är viktiga.

Med ämneskunniga, engagerade och pedagogiskt skickliga lärare erbjuds du alla förutsättningar för att lyckas med dina studier. Studierna kan anpassas enligt dina behov och förutsättningar och är kostnadsfria.

Vuxenutbildningen i Upplands-Bro erbjuder möjligheter till distanstentamen, egen- och gruppstudier samt tillgång till dator och internet.

Du kan läsa mer om vårt utbud under de olika rubrikerna i menyn.

Aktuellt


Problem med elevkonton

För närvarande har vi problem med nya elevinloggningar för er som börjar den 2 augusti. Det innebär att du just nu inte kan logga in på Microsoft Teams eller Office. IT jobbar på att lösa detta snarast. Din lärare kommer att ge dig mer information i början av nästa vecka.

Ansökan till kommande period

Utbudet ligger uppe i webbansökan för kommande period.
Se våra olika periodstarter och sista ansökningsdatum under webbansökan.

Information om coronaviruset

För mer information om hur vi på vuxenutbildningen förhåller oss till coronaviruset, klicka här.

Nyheter ang coronaviruset på flera språk och enkel svenska finner du Här.

Upp