Frågor och svar - ungdomar 16 - 20 år

När jag går i kommunens gymnasieskola, behöver jag betala då betala för skolmaten?

Kostnaden för skolmaten ingår i den elevpeng som skolan får av kommunen. Du som elev betalar inte för att äta skolmat i kommunens gymnasieskola.

Vad händer om man inte kommer in på något av alternativen man sökt?

Räcker inte dina betyg för att tas in till någon av de program du sökt till kan du få hjälp av studie- och yrkesvägledaren på din skola eller Upplands-Brogymnasiet med att hitta en gymnasieplats på ett annat program eller en annan skola. Därför är det viktigt att söka många alternativ. Rangordningen på dina val är också viktig. Har du kommit in på ett högre val så är det alltid det som gäller. Vill du byta till ett alternativ som du rangordnat lägre räknas det som ett sent ändringsval. Det innebär att du, oberoende av betyg, hamnar sist i kön till det lägre rangordnade valet. Tänk därför noga igenom dina alternativ och i vilken ordning du vill rangordna dem redan vid ansökningen i februari.

Om jag har tillräckliga poäng för alla mina utbildningar, kommer jag då in på alla så att jag kan välja?

Nej, det är i vilken ordning (rangordning) du gör dina val som är avgörande. Man kommer in på den högst prioriterade utbildningen man sökt och har poäng till.

Vilket betyg är det man söker på?

Du söker till gymnasiet i februari och sedan görs en preliminär antagning på ditt julbetyg. Du kan göra ändringar i ditt val under april-maj. I juni görs slutintagningen och då är det ditt slutbetyg som räknas.

Kan man tentera upp grundskolebetyg?

Ja, om man saknar betyg i ett/flera ämnen. I normalfallet gör du det på individuella programmet som totalt erbjuder sju av de 16 obligatoriska ämnena på grundskolan.

Vill du tentera upp något betyg så ska du kunna göra det på din gamla grundskola. Om du vill tentera upp ett betyg, så kostar det cirka 500 kr. Ingen undervisning erbjuds.

Hur söker man studiestöd?

Det får du automatiskt när du börjar gymnasiet. Du behöver alltså inte ansöka om studiestöd. Studiebidrag får den som studerar heltid på en gymnasieskola till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Det betalas ut under tio av årets tolv månader.

Kan jag byta program?

Det går bra att göra ändringar i din ansökan under ändringsvalsperioden 27 april till 13 maj Är du väl antagen och/eller har börjat på ett program så är det detta program som gäller. Skulle det uppstå lediga platser på något program kan du normalt byta till det under augusti och några dagar i september. Vill du byta från Naturvetenskapsprogrammet till Samhällsprogrammet brukar det gå bra under förutsättning att det finns plats. Övriga program är så unika i sitt innehåll så kommer du på att du vill byta en bit in på terminen får du vänta till nästa läsår och göra en ny ansökan.

Vad är det för skillnad på en kommunal skola och en friskola?

En kommunal gymnasieskola ingår i det offentliga skolväsendet i Sverige och drivs av en kommun eller landsting. Friskolor (fristående skolor) har en annan huvudman (ägare), till exempel ett företag eller en förening. De fristående skolorna är öppna för alla och de följer läroplanen och de nationella kursplanerna. Skolor med specialpedagogik kan ha egen läroplan och kursplaner, till exempel Waldorfskolor. Precis som de kommunala skolorna tar friskolorna in elever från hela Sverige. De finansieras genom kommunala bidrag från elevernas hemkommuner. Friskolor får inte ta ut elevavgifter eller anmälnings-, kö- eller registreringsavgifter.

Kan jag söka till gymnasieprogram i andra kommuner?

Ja, det kan du. Nu söker alla elever i Stockholms län på samma villkor. Det är betygen som avgör.

Jag har kommit in på en gymnasieutbildning i en annan kommun. Kan jag få inackorderingstillägg?

Ja, under vissa förutsättningar. Tala med din studie- och yrkesvägledare.

Blankett för att ansöka om inackorderingsbidrag hittar du här

Kontakt

Kontaktcenter
Tel: 08-581 690 00
Fråga oss

Upp