Ungdomar 16-20 år

Ungdomar i klassrum. Några räcker upp handen.

Foto: Caroline Falkengren

I Upplands-Bro finns drygt 1 600 ungdomar i åldern 16 - 20 år. Omkring 1 100 elever går i gymnasieskolan.

Gymnasieskola

I kommunen finns en gymnasieskola, Upplands-Brogymnasiet.

Fritidsverksamhet

Det finns tre kommunala fritidsgårdar. Dit är du välkommen om du går i årskurs 6 i grundskolan till och med årskurs 1 på gymnasiet!

Upp