Stöd och resurser för barn och ungdomar

Tre personer vid datorer syns lite uppifrån.

Foto: Göran Roxin

Resursteamet

Resursteamet är utbildningskontorets övergripande enhet för konsultativt och förebyggande stöd till personal inom förskola och skola.


Enheten för modersmål och nyanlända

Enheten för modersmål och nyanlända erbjuder i dagsläget modersmålsundervisning och studiehandledning på 33 olika språk i kommunala och fristående verksamheter i Upplands-Bro region. Viss modersmålsundervisning sker även via fjärrundervisning.

Kostenheten

Kostenheten planerar, tillagar, transporterar och serverar måltider till förskolor, skolor, äldreboenden, hemtjänst och daglig verksamhet. Varje dag produceras cirka 5 000 portioner.

Upp