Skolutvecklingsprogrammet

Upplands-Bro har som mål att bli en av Sveriges bästa skolkommuner. Kopplat till målet finns kommunens skolutvecklingsprogram. Skolutvecklingprogrammet innehåller 13 utvecklingsområden och gäller åren 2016-2020.

Utbildningsnämnden satte under 2015 upp målet att Upplands-Bro kommun ska bli en av Sveriges bästa skolkommuner. Till målet kopplades uppdraget att arbeta fram ett skolutvecklingsprogram med mål och verktyg för att bli en av Sveriges bästa skolkommuner.

Under hösten 2015 genomfördes ett omfattande kartläggningsarbete inför framtagandet av skolutvecklingsprogrammet. Ett stort antal personer med koppling till skolorna i Upplands-Bro kommun involverades i arbetet. Det material som samlades in under kartläggningen sammanställdes våren 2016 till ett skolutvecklingsprogram.

Skolutvecklingsprogrammet som omfattar förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och vuxenutbildning innehåller tretton utvecklingsområden.


Upp