Läsa Äger!

Läsa Äger är ett läsprojekt som ursprungligen kommer ifrån Botkyrka kommun. Projektet är ett samarbete mellan fritidshem, lärare, skolbibliotek och folkbiblioteken.

Under hösten 2019 startades en pilot i Upplands-Bro där Bergaskolans, Lillsjöskolans och Råbyskolans fritidshem gick med. Under detta läsår har personalen fått stöd i hur man kan organisera och genomföra högläsning på eftermiddagar och lov. Skolbiblioteken har varit behjälpliga med tex boklådor och läshörnor och lärarna har kartlagt elevernas egen läsning i verktyget LegiLexi. Folkbiblioteken har stöttat med lånekort och en film om högläsningens betydelse.

Under sommaren 2020 kommer 16 feriearbetare hålla i högläsning varje dag på pilotskolorna under sommarlovet. Innan sommaren kommer de få en minikurs i högläsning.

Förhoppningen är att övriga fritidshem i kommunen kommer att gå med i Läsa Äger under läsåret 2020/2021.

Se filmen om Läsa äger här!

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp