Gymnasie- och arbetslivsnämndens kvalitetspris

Varje år delar Upplands-Bro kommun ut ett kvalitetspris för att uppmuntra och bekräfta god kvalitet.

Kvalitetspris

Gymnasie- och arbetslivsnämnden inrättar ett kvalitetspris för nämndens verksamheter. Priset är en uppmuntran och bekräftelse på vikten av god kvalitet. Kvalitetspriset delas ut i september varje år.

Priset ska ges till personer som svarat för arbetsinsatser av särskild betydelse för verksamhetens utveckling. Nytänkande och kreativitet ska särskilt uppmärksammas genom kvalitetspriset.

Nominering

Du som arbetar inom Gymnasie- och arbetslivsnämndens verksamheter kan nominera en person, ett arbetslag, en verksamhet eller en avdelning till detta kvalitetspris.

Nomineringen ska inkomma senast den 24 augusti 2021.


Kriterier

Nomineringarna bedöms utifrån följande kriterier:

  • Utvecklar arbetssätt och metoder
  • Skapar förändring genom nytänkande och kreativitet
  • Bidrar till olika former av samarbete
  • Anpassar verksamheten utifrån behov och förutsättningar

Vad består priset av?

Den totala prissumman är 30 000 kronor varje år. Hur summan fördelas bedömer en jury. Priset ska användas till utvecklingsarbete.

Jury

En jury bedömer samtliga nomineringar och Gymnasie- och arbetslivsnämnden beslutar utifrån juryns förslag.

Juryn består av:

  • Gymnasie- och arbetslivsnämndens beredning
  • Utbildningschef och avdelningschef vuxenutbildning och arbetsmarknad
  • Representanter från Utbildningsstaben

Frågor?

Om du har frågor om priset, kontakta Kontaktcenter.

Upp