Förstelärare ska utveckla undervisningen

Förstelärare är en ny yrkesroll i skolan i Upplands-Bro. Förstelärarna ska dela med sig av ämneskunskaper och lärarskicklighet för att utveckla undervisningen.

I Upplands-Bro är rollen som förstelärare ett nytt yrke med tillsvidare anställning. Förstelärarens huvudsakliga uppgift är att undervisa elever. Det finns planer på att införa ytterligare tjänster som förstelärare, vilket är en karriärsmöjlighet för kommunens lärare.

I början av 2014 anställde Upplands-Bro kommun sina första förstelärare. Det är en långsiktig satsning som förväntas leda till bland annat ökad måluppfyllelse för våra elever.

I dagsläget finns det en lektor och 43 förstelärare i kommunen.

Upp