Öppna förskolor

Under Corona-pandemin erbjuder vi enbart uteverksamhet eller digitala babygrupper. För att minska smittspridning kan barn som är inskrivna i förskola inte delta i vår verksamhet. Detta gäller även under lov.

Till Öppna förskolan är du välkommen med dina barn 0-5 år, som inte är inskrivna i förskoleverksamhet, för en stunds trevlig samvaro med andra föräldrar och barn. Här arbetar utbildade förskollärare som kan ge råd och stöd i ditt föräldraskap samt information om andra kommunala verksamheter. Verksamheten är avgiftsfri och utformas efter besökarnas intressen och behov.

Du kan ta med lunch eller mellanmål och vi säljer kaffe/te till självkostnadspris.

Våra verksamheter är Grön Flaggcertifierade vilket betyder att vi tar ansvar för miljön och arbetar på ett hållbart sätt.

I Familjecentralen (Öppna förskolan, Barnhälsovård, Barnmorske-mottagning och Bryggan) ger vi stöd till dig som förälder. Vi erbjuder bland annat föräldragrupper som du anmäler dig till via BVC.

Vi erbjuder även föräldraskapsprogrammet Trygghetscirkeln, ett relationsbaserat program i grupp för föräldrar med barn i åldern 0-6 år. För mer information kontakta Öppna förskolorna.

Välkommen till oss!

Kontakt

Enhetschef
Inés Rivera
Tel: 08- 581 691 01
E-post: ines.rivera@upplands-bro.se

Öppna förskolan i Bro
Tel: 08-581 690 57
Blomstervägen 13B, Bro
E-post: oppnaforskolan.bro@upplands-bro.se

Öppna förskolan i Kungsängen
Tel: 08-581 690 18
Bergvägen 28, Kungsängen
E-post: oppnaforskolan.kungsangen@upplands-bro.se

Följ oss på facebook!

Upp