Terminer och lovdagar

Här kan du se terminstider och lovdagar för Upplands-Bro kommuns kommunala grundskolor. Fristående skolor kan ha andra datum. Övriga planerings- och studiedagar bestämmer skolorna själva. Den informationen får du från din skola.

Vårterminen 2021


Vårterminens första dag

Torsdag 7 januari

Sportlov

Måndag 1 mars - fredag 5 mars (v9)

Påsklov

Tisdag 6 april - fredag 9 april (v14)

Lovdag

Fredag 14 maj

Vårterminens sista dag

Onsdag 9 juni

Höstterminen 2021


Höstteminens första dag

Tisdag 24 augusti

Höstlov

Måndag 1november- fredag 5 november (v44)

Höstterminens sista dag

Onsdag 22 december

Vårterminen 2022


Vårterminens första dag

Onsdag 12 januari

Sportlov

Måndag 28 februari - fredag 4 mars (v9)

Påsklov

Måndag 11april - fredag 14 april (v15)

Lovdag

Fredag 27 maj

Vårterminens sista dag

Torsdag 16 juni

 


Ytterligare lediga dagar

Utöver ovanstående gemensamma lovdagar planerar respektive rektor in ytterligare tre lovdagar/studiedagar under läsåret 2020/2021.

Höstterminens första dag är gemensam för alla skolor i kommunen.

Övergång förskola-förskoleklass (fritidshem)

Övergång från förskola till förskoleklass (fritidshem) sker 1 augusti.


Upp