Terminer och lovdagar

Här kan du se terminstider och lovdagar för Upplands-Bro kommuns kommunala grundskolor. Fristående skolor kan ha andra datum. Övriga planerings- och studiedagar bestämmer skolorna själva. Den informationen får du från din skola.

Vårterminen 2022


Vårterminens första dag

Onsdag 12 januari

Sportlov

Måndag 28 februari - fredag 4 mars (v9)

Påsklov

Måndag 11april - fredag 14 april (v15)

Lovdag

Fredag 27 maj

Vårterminens sista dag

Torsdag 16 juni
Höstterminen 2022


Höstteminens första dag

Måndag 22 augusti

Höstlov

Måndag 31oktober- fredag 4 november (v44)

Höstterminens sista dag

Torsdag 22 december

Vårterminen 2023


Vårteminens första dag

Onsdag 11 januari

Sportlov

Måndag 27 februari - fredag 3 mars (v 9)

Påsklov

Måndag 3 april - torsdag 6 april (v 14)

Lovdagar

Fredag 19 maj och måndag 5 juni

Vårterminens sista dag

Torsdag 15 juni


Ytterligare lediga dagar

Utöver ovanstående gemensamma lovdagar planerar respektive rektor in ytterligare tre lovdagar/studiedagar under läsåret 2020/2021.

Höstterminens första dag är gemensam för alla skolor i kommunen.

Övergång förskola-förskoleklass (fritidshem)

Övergång från förskola till förskoleklass (fritidshem) sker 1 augusti.


Upp