Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning (SYV) erbjuds alla elever i grundskolan. Målet är att alla elever ska känna sig väl förberedda inför valen som görs i grundskolan, exempelvis språkvalet och övergången till gymnasieskolan, samt kunna göra medvetna och väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning. ​

Den stora mängden yrken och utbildningar gör att många elever upplever det svårt att överblicka sina olika möjligheter. En ständigt pågående samhällsutveckling och snabba förändringar på arbetsmarknaden bidrar också till svårigheter att förutse villkoren i arbetslivet.​

All personal i skolan har till uppgift att ge elever kunskap om arbetslivet och utbildningar genom undervisning och studiebesök.

Studie- och yrkesvägledarna ger eleverna personlig vägledning i form av vägledningssamtal, individuellt eller i grupp.

 Kontakt

Kontakta din skolas studie- och yrkesvägledare via Kontaktcenter.

Telefon: 08-581 690 00
E-post: kommun@upplands-bro.se

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp