Modersmål & nyanlända

Våra pedagoger erbjuder i dagsläget modersmålsundervisning och studiehandledning på 39 olika språk i de kommunala skolorna i Upplands-Bro kommun. Viss modersmålsundervisning sker även via fjärrundervisning. Sista dagen för att ansöka om modersmålsundervisning är den 30:e september för innevarande läsår. Elever på fristående skolor gör sin ansökan på respektive skola.

Modersmålsundervisning

Om ditt barn har ett annat modersmål, så finns det goda möjligheter att hen kan delta i vår modersmålsundervisning.

Eleven har rätt till denna undervisning om:

  • en eller båda vårdnadshavare har annat språk än svenska som modersmål
  • språket utgör elevens dagliga samtalsspråk i hemmet, och eleven har grundläggande kunskaper i språket.
  • Elevens kunskaper kommer att testas inom en provperiod på fyra veckor innan permanent antagning beviljas.

Kommunen är skyldig att anordna modersmålsundervisning i grundskolan om det finns en lämplig lärare och om det finns minst fem elever i ett språk som önskar undervisning. Undantaget är minoritetsspråken finska, samiska, meänkieli, romani chib eller jiddish där antalet inte behöver vara fem. Adopterade barn har också rätt till modersmålsundervisning om de har grundläggande kunskaper.

Undervisningen sker till största delen utanför ordinarie skolschema och får inte omfatta mer än ett språk per elev.

Vi erbjuder modersmålsundervisning från och med årskurs 1 till och med gymnasiet.


Studiehandledning

I skolan kan ditt barn få stöttning på modersmålet för att uppnå målen i diverse ämne/kurs om hen har behov av det. Studiehandledning kan också ske på det språk som anses vara elevens starkaste skolspråk. Det innebär att en elev kan ha modersmålsundervisning i ett språk, men studiehandledning i ett annat.


Mottagningsenhet

Som huvudman ska vi säkerställa att nyanlända barn och elever i vår kommun möts på ett kvalitativt och likvärdigt sätt.

Kartläggning av elevens skol- och hälsobakgrund görs av Mottagningsenheten och därefter får eleverna en skolplacering baserat på deras individuella behov.

Upp