Tjustaskolan

Välkomna till Tjustaskolan. Vi är en F-6 skola med ca 90 elever och 15 personal. Vår skola ligger i en fantastik naturmiljö i kommundelen Håbo-Tibble. Skolan omgärdas av hästhagar och naturhistorisk närhet.

Tjusta Skola som den egentligen heter, har gamla anor. Skolan är belägen på landsbygden, elva kilometer norr om Bro samhälle i Upplands-Bro kommun, mellan Håbo Tibble och Håtuna kyrkor. Eleverna kommer från ett stort upptagningsområde och skolskjutsorganisationen är omfattande. Nästan alla elever är beroende av skolskjuts till och från skolan. Vi har förskoleklass, år 1-6 samt fritids.

Skolan befinner sig på en skoltomt med anor från början av 1800-talet. Av fyra skolhus från skilda tider används numera tre, från 1818, 1898 samt 1957. Den yngsta skolbyggnaden tillbyggdes med en stor och fin gymnastiksal 1996.

Personalen på Tjustaskolan är engagerad och bryr sig om. Alla hjälps åt för att skapa en lugn och trygg skolvardag med ett bra klimat för inlärning. På olika sätt bereds eleverna tillfälle att vara delaktiga i utformandet av det dagliga livet i skolan, både vad gäller det sociala samspelet och inlärningsmässigt. Att höja varje barns självförtroende, och i samband med detta motverka alla former av trakasserier och mobbning, är en mycket viktig del i det vardagliga arbetet! Vi har öppna, intressanta, utmanande och härliga barn att arbeta med!

Skolan skapar varje år en lokal verksamhetsplan för hur kommunens bildningsplan samt våra nationella styrdokutment ska uppfyllas. Varje arbetsenhet skapar i sin tur en arbetsplan för hur verksamhetsplanens mål ska nås. Lärarna upprättar i nästa steg kursplaner och arbetsplaner för respektive ämne som stöd för den ny läroplan och nya kursplaner.

Kontakt

Rektor
Ulla Halling
Tel: 08-581 692 86
E-post: ulla.halling@upplands-bro.se

Expedition:
Tel: 08-582 510 10

Fritids
Uppefritids tel: 08-582 510 23
Nerefritids tel: 08-582 510 22

Mellangården:
Tel: 08-582 510 12 eller tel: 08-582 510 13

Sjukanmälan
Sjukanmälan görs via Vklass eller
Tel: 010-888 70 50.

Upp