Råbyskolan

Råbyskolan är en f-6 skola, belägen nära naturen. Vi är ca 40 medarbetare som tillsammans har verksamhet för ca 300 elever.

Under året har vi tagit stora steg mot en gemensamt framtagen organisation som skall främja lärande och trygghet. Ex; arbetslag som diskuterar och utvecklar undervisningen mot högre måluppfyllelse samt skapar förutsättningarna för ett förebyggande och främjande trygghetsarbete. Varje arbetslag har en ”egen” speciallärare och elevhälsoteamet har utökats med en 100% kurator. Skolverksamheten leds av rektor och förskoleklass och fritidsverksamheten leds av en bitr. rektor. Alla raster under arbetsveckan leds av ett team med hjälp av alla fritidspedagoger och assistenter. Lärare fokuserar på att planera och förbereda undervisningen. Efter årsskiftet kommer skolan och skolgården att vara helt nyrenoverad. De närmaste tre åren har skolan fått medel för att bana väg och testa främjande och förebyggande metoder som kan skapa goda uppväxtvillkor genom skolan som preventiv arena. Detta innebär att skolans elevhälsoteam också stärks med en socionomtjänst som kan arbete preventivt i skola och i närsamhälle.

Inför hösten 2020 kommer skolan påbörja arbetet mot att bli en KIVA skola. En metod för att motverka mobbing och arbeta för ökad trygghet och studiero.

Kontakt

Tf Rektor 
Christer Jones
Telefon: 070-590 70 34
Christer.jones@upplands-bro.se

Expeditionen
Bitte Högberg
Tel: 08-581 694 42
E-post: bitte.hogberg@upplands-bro.se

Fritids
Tel: 08-581 690 62
Arbetslag Örnen tel: 08-581 694 55
Arbetslag Höken tel: 08-581 694 53

Öppna verksamheten
Tel: 08-581 694 87

Skolsköterska
Camilla Peterson
Tel: 08-518 322 52
E-post: camilla.peterson@upplands-bro.se

Kurator
Eda Yasar
Tel: 072-178 86 45
E-post: eda.yasar@upplands-bro.se

Sjukanmälan
Sjukanmälan görs via Vklass eller
Tel: 010-888 70 50.

Upp