Härneviskolan

Härneviskolan är en tvåparallellig skola från förskoleklass till årskurs 6 med cirka 360 elever. Skolan ligger i den gamla delen av Bro i en lugn miljö med en fin och utmanande skolgård.

Härneviskolan är en skola med stort utvecklingsfokus och med utbildade professionella pedagoger som ger förutsättningar för en god utbildning.

Förskoleklasser och fritidshemsverksamheten är integrerade med skolan både verksamhets- och lokalmässigt.

För oss på Härenviskolan är trygghet och studiero speciellt viktigt, liksom elevernas möjligheter till utmaning och utveckling av kunskaper och förmågor.

Härneviskolan arbetar med ledorden trygghet, nyfikenhet och lust att lära.

Se mer film om Härneviskolan här!

Kontakt

Expedition
Tel: 08-581 694 40

Rektor
Susanne Jonsson
Tel: 08-581 694 47
E-post: susanne.jonsson2@upplands-bro.se

Biträdande rektor
Ingrid Karseland
Tel: 08-518 377 90
E-post: ingrid.karseland@upplands-bro.se

Biträdande rektor/övergripande specialpedagog
Radia Örtenblad
Tel: 08-581 691 42
E-post: radia.ortenblad@upplands-bro.se

Skoladministratör
Karin Bolin
Tel: 08-518 321 31
E-post: karin.bolin@upplands-bro.se

Grundsärskolan
Tel: 08-518 321 90 

Bron
Tel: 08-581 692 26

Fritidshem
Blå berget tel: 08-518 321 89
Röda berget tel: 08-581 694 41
Blå bergstoppen tel: 08-518 377 20
Röda bergstoppen tel: 073-660 36 51
Öppna verksamheten tel: 08-581 694 50

Skolsköterska
Anna Flodell Lindberg
Tel: 08-581 691 87
E-post: anna.flodelllindberg@upplands-bro.se

Kurator
Gabriella Özel Carlgren
Tel: 08-518 377 24
E-post: gabriella.ozelcarlgren@upplands-bro.se

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs via Vklass eller
Tel: 010-888 70 50.

Upp