Brunnaskolan

På Brunnaskolan går ungefär 300 elever från förskoleklass upp till årskurs 3, indelade i klasser om 23-27 elever.

Skolan ligger i kommundelen Brunna i Kungsängen, nordväst om Stockholm, och har fina, välutrustade lokaler och en härlig skolgård som inbjuder till lek och samvaro.

För att ge eleverna en känsla av tillhörighet, trygghet och närhet till personalen utgör varje årskurs ett eget arbetslag med egna hemvisten där både skol- och fritidsverksamhet äger rum.

Vi vill göra det bästa för varje elev – varje dag!

Skolans ledning, pedagoger, elevhälsoteam och övriga medarbetare arbetar därför ständigt med att utveckla det pedagogiska arbetet så att varje elev får rätt förutsättningar och verktyg för att lyckas med sina studier.

Vi driver bland annat ett strukturerat arbete med läsning med skolbiblioteket som nav, och skolan uppvisar också goda resultat på de nationella proven.

Vår förhoppning är att våra elever som lämnar oss efter årskurs 3 har med sig en god självkänsla, tillit till sin förmåga att lära och lust och nyfikenhet att lära mer.

Kontakt

Rektor
Ulla Halling
Tel: 08-581 692 86
E-post: ulla.halling@upplands-bro.se

Biträdande rektor
Cecilia Kuusiniemi
Tel: 08-581 693 96
E-post: cecilia.kuusiniemi@upplands-bro.se

Sjukanmälan
Via Vklass app eller tel: 010-888 70 50 senast kl. 07.45.

Upp