Frågor och svar om skolan

När börjar barnen skolan?

Vid sex års ålder börjar skolplikten. Det betyder att alla barn måste börja i skolan senast höstterminen det år de fyller sex år.

Hur gör man för att få plats i förskoleklass?

  •  

Jag kommer att flytta till Upplands-Bro. Hur gör jag för att få plats i en grundskola?

Får mitt barn skolskjuts?

Ja, om skolvägen (gångavstånd) till anvisad skola är längre än två kilometer för förskoleklass, tre kilometer för årskurs 1-3,fyra kilometer för årskurs 4-6 och fem kilometer för årskurs 7-9. Vid val av en annan skola än den kommunen placerat eleven i eller vid val av friskola har barnet normalt inte rätt till skolskjuts.


Hur gör jag om jag har ett barn som behöver stöd i skolan?

Ta kontakt med lärare och skolledning.

Är barnen försäkrade i skolan?

Ja, i Upplands-Bro kommun är alla barn olycksfallsförsäkrade dygnet runt.

Kostar det något att gå i en friskola?

Nej, kommunen ger bidrag till fristående skolor, så det kostar därför ingenting att gå där.

Hur kan jag påverka skolans verksamhet?

Du kan påverka ditt barns situation i skolan via utvecklingssamtalet som elever, lärare och föräldrar ska ha minst en gång per termin. Om du har synpunkter på hela skolans verksamhet kan du framföra dem till rektor på skolan. Vidare kan du engagera dig i föräldrarådet på skolan där ditt barn går.

Varje år genomförs också en enkätundersökning där ett urval av föräldrar kan ge sina synpunkter på verksamheten. Har du förslag, synpunkter eller klagomål kring ditt barns skola i Upplands-Bro kommun så kan du även framföra dem via e-tjänsten för synpunkter och förslag.

Upp