Att söka plats i skolan

Ansökan görs med e-legitimation via E-tjänsten förskola och skola. Ansökan är giltig ett läsår.

E-tjänsten är stängd den fjärde torsdagen varje månad mellan 08:00 - 10:00 på grund av tekniskt underhåll.

Har man inte e-legitimation kontakta kontaktcenter 08 - 581 690 00.

Utbildningskontoret ansvarar för handläggningen av skolplaceringen i kommunen. Rektor fattar beslut och skickar hem skolplaceringsbeslut till elevernas folkbokföringsadress.

Elever som är folkbokförda i Upplands-Bro kommun och går i en annan kommuns skola eller en fristående skola som saknar nästa årskurs börjar, i mån av plats, i den kommunala skola som ligger närmast elevens folkbokföringsadress. Vårdnadshavare ansöker själv om placering för sitt barn på den aktuella skolan.

Kommunala skolor i Upplands-Bro kommun


  • Broområdet
  • Elever från Finnstaskolan, Härneviskolan, Råbyskolan och Tjustaskolan, börjar i Broskolan till årskurs sju.
  • Brunnaområdet
  • Elever från Brunnaskolan, börjar i Hagnässkolan till årskurs fyra.
  • Kungsängenområdet
  • Elever från Lillsjöskolan, börjar i Ekhammarskolan till årskurs fyra.
  • Elever från Bergaskolan, börjar i Ekhammarskolan till årskurs sju.

Hur gör jag om jag önskar en annan skola för mitt barn?

De vårdnadshavare som önskar en annan skolplacering för sitt barn än den som nämnts ovan ansöker om att byta skola via e-tjänst Förskola och Skola.

Turordning gällande skolplacering

  • Elever utan skolplats
  • Elever som går i annan kommuns skola eller en fristående skola.
  • Elever som vill byta kommunal skola inom kommunen.

Att överklaga skolplacering

Beslut om skolplacering kan inte överklagas i sak. Det betyder att du kan inte kan överklaga själva placeringen, utan enbart handläggningen av beslutet. Anser du att handläggningen inte gått rätt till kan du överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Rätten prövar då lagligheten av beslutet.

I ditt överklagande, som ska vara skriftligt, ska du ange vilket beslut det gäller, varför du anser att beslutet ska ändras och till vad. Det ska innehålla namn, personnummer, adress och telefonnummer samt det beslut om placering som du fått. Underteckna din skrivelse och bifoga beskedet om skolplacering. Överklagandet ska skickas till

Utbildningsnämnden,
Upplands-Bro kommun
196 81 Kungsängen

Överklagandet ska ha inkommit till Utbildningsnämnden i Upplands-Bro kommun inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.

Upp