Välj här
Teknik

Söker du ett gymnasieprogram med bredd som ger stor valfrihet till vidare högskolestudier? Tycker du om att lösa problem? Gillar du datorer och teknik? I så fall är teknikprogrammet för dig!

Arbetsmarknaden för de som gått en teknisk eller naturvetenskaplig utbildning har under lång tid varit bra eller mycket bra. Vi får allt fler datorer och andra tekniska hjälpmedel omkring oss, både i hemmet, på fritiden och på allt fler arbetsplatser. Teknik är verkligen ett område för framtiden!

En bred utbildning
Teknikprogrammet ger dig en bred bas inför vidare studier inom tekniska, men också natur-vetenskapliga högskoleutbildningar. Viktiga gemensamma ämnen på teknikprogrammet är matematik, fysik och kemi, som ger dig grundläggande kunskaper som krävs på alla högskoleutbildningar inom teknikområdet. Om du väljer att fördjupa dig i dessa ämnen kommer du även att kunna söka de mest behörighetskrävande högskoleutbildningarna.

En praktisk utbildning
På teknikprogrammet får du lära dig hur tekniska lösningar utvecklas från idé till färdig produkt. Du får arbeta verklighetsanknutet och ämnesövergripande med arbetsformer som är anpassade till framtidens krav i företag och på högskolor. Teknikprogrammet omfattar allt från design med bild, ljud och form till företagande och entreprenörskap. Men framförallt handlar det om problemlösningsförmåga och att skapa produkter som ger nöjda kunder och lönsamma företag.Du har stora möjligheter att påverka dina studier. Andra och tredje året kommer du utifrån eget intresse att få möjlighet att fördjupa dig i någon av våra två inriktningar:

Design och Produktutveckling
Ger dig möjlighet att inrikta studierna mot olika tekniska områden. Teknikprogrammet erbjuder kunskaper i teknik, design, konstruktion, CAD, samt kunskaper i entreprenörskap och företagande. Utbildningen passar även dig som vill arbeta med att konstruera produkter i praktiken och i 3-dimensionell datormiljö. Vi erbjuder kurserna CAD, Konstruktion och Design för att tillgodose de behov som t ex en framtida konstruktör/arkitekt/designer kan behöva. Du kommer att få jobba med professionella program för konstruktörer som AutoCad och Inventor 2010. Vi kommer att integrera 3d-cadritning med konkreta 3d-modeller, ett modernt och attraktivt sätt att få hela produktutvecklingskedjan från idéskiss till färdig produkt.
Informations- och medieteknik
I vår moderna, välutrustade datormiljö får du lära dig från grunden om datorer och nätverk. Du kommer att få skapa smarta datorprogram och snygga webbplatser. Eleverna lär sig här att med moderna programvaror arbeta med ljud, bild och video digitalt. Exempel på de marknadsledande mjukvaror som används är Adobes CS5 programsvit: Photoshop, Illustrator, Indesign, Dreamweaver och Flash. Programmeringsspråk vi jobbar med är C++, Java och PHP. Tillsammans med andra elever, och med handledning av kunniga lärare, får du lära dig att i projektgrupp planera och genomföra större arbeten som ni sedan kan visa upp i er egen portfolio på skolans webb.Teknikprogrammet - Först till Framtiden!


Adress Upplands-Brogymnasiet, Skolvägen 24, 196 34 KUNGSÄNGEN
Telefon 08-581 69 000 Fax 08-581 69 293 E-post Webmaster