Välj här
Samhällsvetenskap

Brinner du för samhällsfrågor? Vill du vara med och granska, påverka, förändra och styra? Då är Samhällsprogrammet något för dig. Här är programmet som förbereder dig inför högskolan, och som ger dig en bred bas till många olika yrken. Du tränar ditt kritiska tänkande, arbetar aktivt och kreativt, du lär dig kommunicera och du har goda möjligheter att utveckla dina språkkunskaper.

Samhällsprogrammet lägger grunden till många olika yrken - polis, journalist, socionom, samhällsvetare, lärare, jurist, informatör, kurator, statsminister...

Vi erbjuder följande inriktningar:

Beteendevetenskap

Varför är vi som vi är? Hur blev vi just så?
Inriktningen Beteendevetenskap riktar sig till dig som är intresserad av människor och det mänskliga beteendet. Här utvecklar du en fördjupad kunskap och förståelse kring människor som individer och gruppmedlemmar. Vi samarbetar ofta och gärna med organisationer och arbetsliv - kunskaperna blir djupare och studierna roligare när teori och verklighet möts. Vill du arbeta aktivt och undersökande samt använda varierande redovisningsformer kommer du att trivas hos oss!

Medier, information och kommunikation
Vill du arbeta kreativt med olika medier? Vill du sätta fokus på samhällets orättvisor? Tillsammans granskar vi mediernas makt och hur de påverkar samhället. Inom inriktningen Medier, information och kommunikation får du möjlighet att ägna dig åt undersökande reporterarbete med journalistiska metoder, uttrycka dig med såväl tidningsreportage som film, grafisk form och fotografisk bild med praktisk tillämpning. Du arbetar varierat och projektbaserat, du gör engagerande reklamkampanjer och deltar i debatter som rör samhällsvetenskapliga frågor. Vi utmanar dig till kritiskt tänkande och att bli en mediekompetent medborgare!


>> Vad hände efter studenten? Läs vad några fd elever skriver!
>> Välkommen in i våra kreativa verkstäder
>> Kolla in inriktningen på facebook
>> Läs mer om våra kreativa verkstäder
>> Läs mer på Fotos egen hemsida
>> Läs mer på Ljuds egen hemsida


av: Sandra Salsheden, Elin Engelbertsson, Markus Bredberg Neuman

Samhällsvetenskap
Vill du bli statsminister? Eller skaffa dig en bra grund för kommande studier?
Samhällsvetenskaplig inriktning passar dig som vill ha en allmänbildande och bred utbildning och är intresserad av dagens och morgondagens samhällsfrågor. Vi arbetar med ett internationellt perspektiv och har kontakter med andra länder, med resor och besök, och vi genomför också olika rollspel i utbildningen. Vi fördjupar oss i verkligheten genom många studiebesök och genom att möta föreläsare med expertkunskaper och egna erfarenheter. Du arbetar ofta i projekt där flera olika ämnen ingår och du får goda möjligheter att utveckla din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Genom att utveckla ditt kritiska tänkande lägger du en grund för vidare studier inom exempelvis statsvetenskap, juridik, historia, språk samt andra samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen.

Inom ramen för det individuella valet kan du välja att bredda och fördjupa dina kunskaper i språk.

>> Vad får man vara med om under tre år på samhällsinriktningen? Klicka och se!

Foto: Ulf Eriksson
Adress Upplands-Brogymnasiet, Skolvägen 24, 196 34 KUNGSÄNGEN
Telefon 08-581 69 000 Fax 08-581 69 293 E-post Webmaster