Välj här
Handel & Administration

Välkommen till programmet som har gett elever extrajobb i butik redan första terminen! Vill du vara i centrum, jobba med kunder eller varför inte med information? Eller är du kanske den som vill ha många bollar i luften och tycker det är kul att jobba med service, marknadsföring och administration? Då är det här programmet för dig!

Handel och administrationsprogrammet ger dig en bred yrkesutbildning, med möjlighet att läsa in grundläggande högskolebehörighet. I utbildningen ingår ca 15 veckor APL, arbetsplatsförlagd utbildning, vilket också är en viktig inkörsport till arbetslivet.Skolan har ett stort nätverk med företagskontakter, så alla elever erbjuds bra praktikplatser. Det kan exempelvis handla om arbete i butiker inom sport, kläder och livsmedel eller kontor. På detta sätt får du som elev värdefulla erfarenheter och möjlighet att testa dina kunskaper på riktigt. Många elever blir också erbjudna jobb under och efter sin studietid.

UBG samarbetar sedan länge med UF, Ung Företagsamhet. Det innebär att du under ett läsår får prova på att starta ett eget företag tillsammans med några klasskompisar.
– Vi får göra egna produkter och förslag på affärsidéer, snygga pay-offer och logotyper. Bra idéer som vi kan använda sedan. Det är hur roligt som helst, säger Marcus Fröman.

UBG erbjuder inriktningarna Administrativ service och Handel och service.

Administrativ service
Inriktningen fokuserar på hur företag fungerar och du lär dig att planera, organisera och strukturera ett administrativt arbete för att kunna stödja företagets verksamhet. Utbildningen ger dig goda kunskaper för att kunna arbeta med modern teknik och på ett serviceinriktat sätt som branschen kräver idag. Med datorn som verktyg får du lära dig mycket om dokumentation, ekonomi och information.

Handel och service
Den här inriktningen ger dig goda kunskaper i marknadsföring, försäljning och hur man ger god service. Du lär dig allt från inköp av varor till att sköta ekonomin på ett företag. Arbetssättet är undersökande, projektinriktat och ämnesövergripande. Datorn används som ett naturligt verktyg i undervisningen för exempelvis arbete med till elektronisk handel, försäljning via internet, affärskommunikation, marknadsföring och layout samt administrativa rutiner.
Adress Upplands-Brogymnasiet, Skolvägen 24, 196 34 KUNGSÄNGEN
Telefon 08-581 69 000 Fax 08-581 69 293 E-post Webmaster