Välj här
Fordon & Transport

Programmet för dig som vill arbeta i branscher med mycket goda framtidsutsikter, där tekniken utvecklas extremt snabbt och där dina chanser till arbete är mycket stora! Samtliga inriktningar har ett nära samarbete med företag som erbjuder bra praktikplatser.

Fordonsmekaniker och fordonsförare behöver högre kompetens i framtiden, och om du går en modern fordonsutbildning kommer du att vara mycket konkurrenskraftig på arbetsmarknaden. Kunskaper om datorer och elektronik är nödvändiga och utbildningen ger dig stor valfrihet i framtiden.

Genom ett nära samarbete med företag inom branschen garanteras eleverna den bästa utbildningen. Företagen ingår i väl fungerande programråd och eleverna erbjuds bra APU-platser.

Vi erbjuder följande inriktningar:

Godshantering
Som godshanterare specialiserar du dig på att arbeta med all slags gods. Du blir skicklig på att framföra truckar och hjullastare som ska lasta, lossa och transportera, och där noggrannhet och säkerhet står i centrum. Du lär dig att använda avancerade data- och kommunikationssystem som styr och leder all godshantering från fabrik till kund.Lastbil och mobila maskiner
Personbil
Fordonsmekaniker behöver hög kompetens i framtiden och du som går skolans fordonsutbildning med inriktning mot Lastbil och mobila maskiner eller mot Personbil kommer att vara mycket konkurrenskraftig på arbetsmarknaden. Vi använder modern teknik och styr utbildningen mot verkligheten. Vi har en stor och modern verkstad och en trivsam miljö. Här får du all kunskap du behöver om bl a datorer och elektronik som idag är nödvändiga på fordonsverkstäderna. Utbildningen innehåller mycket praktiskt arbete och ger dig stor valfrihet i framtiden.Transport
Du som vill bli yrkesförare lär dig att köra moderna tunga lastbilar med all ny teknik. Som yrkesförare kommer du kunna välja att arbeta med olika slags transporter, allt från fjärrtransporter ut i Europa till specialfordon med fullt av kringutrustning, eller med distributionstransporter i storstadens puls.


"Data och elektronik är kärnan
Dagens moderna fordon styrs alltmer av datortekniken och det gamla klassiska mekandet med bilar är på väg att tunnas ut. För eleverna på Upplands-Bro-gymnasiets fordonsprogram står därför datakunskap och elektronik i centrum.”


"Lätt att hitta förarjobb
Upplands-Brogymnasiets transportteknikprogram lockar elever till en arbetsmarknad som är i stort behov av folk. Truckförare och långtradarförare är ett par av de jobb som väntar eleverna när de går ut årskurs tre med körkort i händerna.”Adress Upplands-Brogymnasiet, Skolvägen 24, 196 34 KUNGSÄNGEN
Telefon 08-581 69 000 Fax 08-581 69 293 E-post Webmaster