Välj här
IT

Upplands-Brogymnasiet kan erbjuda sina elever en modern och varierad IT-miljö. På den här sidan har vi samlat all information om IT på Upplands-Brogymnasiet. Hoppa till önskat avsnitt via länkarna nedan.
 1. IT-regler för Upplands-Brogymnasiet
 2. Elevdator - vad gäller?
 3. Datorkonto, utskriftsbricka och FirstClass
 4. Hur gör jag om datorn inte fungerar (support-, garanti-, försäkringsärenden)?
 5. Vanliga frågor

1. IT-regler för Upplands-Brogymnasiet

Datorer och andra tekniska hjälpmedel ska vara en naturlig del i den dagliga undervisningen. Nedanstående regler gäller dig som är elev på Upplands-Brogymnasiet.
 • Datorerna ska användas som ett hjälpmedel i det dagliga arbetet, till exempel för läxor, uppsatser och informationssökning på Internet.
 • Din behörighet och ditt lösenord får endast användas av dig.
 • Du ska vara aktsam om din dator/skolans datorer och kringutrustningen.
 • Alla fel, brister och regelbrott rapporteras omgående till skolans IT-samordnare.

Upplands-Bro kommuns skolverksamhet bygger på demokratiska värderingar, baserade på respekt och hänsyn elever emellan och mellan elever och skolans personal. Upplands-Bro kommun tillåter därför inte att du använder datorerna för:
 • Innehav eller spridning av material som står i strid mot gällande lagstiftning till exempel uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografi, olaga våldsskildring, förtal eller förolämpning.
 • Innehav eller spridning av material som kan uppfattas kränkande eller stötande.
 • Politisk, rasistisk eller religiös propaganda.
 • Innehav eller spridning av olicensierad programvara
 • Innehav, spridning eller hantering av alla former av virus; trojaner, sniffer-program, "hacking-program" och dylikt.
 • Kopiering eller distribution av upphovsrättsligt eller på annat sätt skyddat material vilket ligger lagrat på kommunens utrustning. (Är tillåtet endast om rättighetsinnehavaren medger detta skriftligen.)
 • Att göra intrång i andra datorsystem eller på annat sätt bryta mot lagar.
Den som bryter mot Upplands-Bro kommuns regler och principer kommer att avstängas från datorerna i minst två veckor och vid misstanke om brott polisanmälas. Missbruk eller avsiktlig förstörelse av datorerna kan medföra skadeståndskrav från Upplands-Bro kommun.

2. Elevdator - vad gäller?

För att den dator du har lånat ska kunna användas så effektivt som möjligt i skolarbetet ska du:

3. Datorkonto och utskriftsbricka

Alla elever får när de börjar på skolan ett datorkonto till skoldatanätet i Upplands-Bro kommun. Datorkontot används för:

Utskriftsbricka
För att kunna skriva ut eller kopiera på skolans skrivare krävs en s.k. utskriftsbricka. Utskriftsbrickan är en personlig värdehandling och eleven ansvarar för brickan under sin tid som elev på gymnasiet och återlämnar den när eleven slutar på skolan. Elev som ännu inte har kvitterat ut en utskriftsbricka kan göra det på skolans bibliotek.

Idag går det inte att skriva ut från elevdatorerna från Atea (HP Probook). Kommunen arbetar på en teknisk lösning för att kunna skriva ut även från Atea-datorerna, men tills dess kan utskrifter bara göras från de skolnätsanslutna datorerna i biblioteket.

För att göra en utskrift gör du så här:
 1. Lägg de filer du vill skriva ut på ett USB-minne eller på någon lagringstjänst på nätet.
 2. Gå till biblioteket och logga in på en skolnätsdator. Du måste vara inloggad på ditt eget datorkonto för att du ska kunna hämta ut utskriften med din personliga utskriftsbricka.
 3. Hämta dina filer på nätet eller USB-minnet och skriv ut dem.
 4. Gå till skrivaren som också står i biblioteket, och hämta ut utskrifterna med hjälp av din personliga utskriftsbricka.

Första gången du ska göra en utskrift krävs aktivering av utskriftsbrickan, se instruktioner i biblioteket eller i manualen för utskrifter och kopiering i högerspalten.


4. Hur gör jag om datorn inte fungerar?

Innan du kontaktar Atea angående fel på din dator ska du följa instruktionerna i felsökningsguiden:
>> Felsökning HP ProBook 430 G1 Notebook PC.pdf

Om du inte lyckas få datorn att fungera måste felet omedelbart anmälas till Atea. Det kan röra sig om ett garantiärende, ett försäkringsärende eller ett supportärende. I värsta fall faller skadan utanför garanti och försäkring och måste då ersättas av elev eller vårdnadshavare.

Det kan hända att Atea behöver få tillgång till din dator för att reparera den. Då ska du se till att du har fått ett ärendenummer från Atea och du lämnas sedan datorn på skolans bibliotek.

Om reparationen tar lång tid kan du kvittera ut en ersättningsdator att använda i skolarbetet under tiden som din dator repareras/ersätt. Detta gör du på biblioteket.

Läs mer om garanti-, försäkrings- och supportärenden nedan.

Garantiärende
Datorn omfattas av garanti vad gäller hårdvarufel.

Exempel på garantiärenden (Obs! Om det finns någon sorts fysisk skada på datorn är det inte ett garantiärende, utan ett försäkringsärende):
 • Datorn ger felmeddelande vid uppstart (ex. HDD not found/installed eller OS not found)
 • Skärmen flimrar i olika färger eller det är horisontella/vertikala streck över skärmen (OBS! Det får inte finnas någon spricka i skärmen, då är det ett försäkringsärende.)
 • Datorn fryser vid användning eller stänger av sig utan uppmaning
 • Datorn startar inte, endast lampor som blinkar
 • En USB-port fungerar inte att koppla t.ex. ett USB-minne till, men övriga USB-portar fungerar.

Om datorn har slutat fungera ska eleven göra en felsökning för att en felanmälan ska bli så tydlig och informativ som möjligt. Ju bättre felet beskrivs desto snabbare kommer det att kunna åtgärdas. Ladda ner och följ denna felsökningsguide INNAN du går vidare och fyller i garantiformuläret.
>> Felsökning HP ProBook 430 G1 Notebook PC.pdf

Felanmälan vid garantiärende:
 1. Fyll i formuläret för garantiärenden. Högerklicka på länken och ladda ner formuläret:
  UBG-Felanmälan Garantiärende-Elev.docx
 2. Skicka formuläret via mail till elevdator@atea.se


Försäkringsärende
Datorn omfattas av en allriskförsäkring.

OBS! Allriskförsäkringen gäller inte då skadan orsakats pga oaktsamhet. I de fall försäkringen inte gäller kommer elev/vårdnadshavare att tvingas ersätta de kostnader reparation/ersättning av datorn innebär. Komplettera gärna försäkringsskyddet med en hemförsäkring som täcker skador/förlust vållade av oaktsamhet.

För fullständiga försäkringsvillkor laddar ner följande dokument:
Allriskförsäkring elevdator - villkor

Exempel på försäkringsärenden (gäller fysiska skador på datorn):
 • Slag/fallskada - Datorn har blivit tappad, skärmen är spräckt (sprickmönster) eller chassit har spruckit.
 • Vätska/fukt/kondens - datorn har blivit utsatt för vätska
 • Strömavbrott - datorn är skadad efter strömavbrott eller elfel.
 • Förlust - Inbrott, stöld eller förlust av datorn. Bifoga polisanmälan vid stöld!
 • Annat - Annan fysisk skada på produkten (fysisk skada på laddarsladd etc.)
 • Brand

Felanmälan vid försäkringsärende:
 1. Fyll i formuläret för försäkringsärenden. Högerklicka på länken och ladda ner formuläret:
  UBG-Felanmälan-Försäkringsärende.docx
 2. OBS! Det är mycket viktigt att händelseförloppet och tidpunkten för skadan/förlusten beskrivas i detalj. Skador orsakade av oaktsamhet ersätts inte av försäkringen utan måste ersättas av elev/vårdnadshavare! I försäkringsvillkoren är formuleringen: "En förutsättning för ersättning är att tidpunkten för skadans inträffande kan specificeras, skadehändelsen beskrivas och platsen för skadan
  bestämmas."
 3. Skicka ifyllt formulär via mail till elevdator@atea.se. Vid stöld - bifoga polisanmälan.
 4. Får du avslag på försäkringsärendet har du 10 dagar på dig att skrifligen överklaga beslutet.
 5. Om du ej överklagar eller efter överklagan får slutgiltigt avslag så kommer skolan att få en kostnad för att reparera/ersätta datorn. Kostnaden kommer att faktureras vidare till den elev/vårdnadshavare som undertecknat ansvarsavtalet med skolan.
 6. Om ärendet godkänns så repareras/ersätts datorn utan kostnad
 7. Under tiden ärendet pågår kan eleven låna en ersättningsdator från skolans bibliotek.

Supportärende
Om du har något annat problem med datorn t.ex. någon inställning i Windows, att något program inte fungerar eller om du är osäker på vad det är för sorts ärende.

Exempel på supportärenden:
 • Microsoft Windows 7 - ex. strömsparfunktioner, skärmupplösning, se över belastning på minne, processor och hårddisk.
 • Microsoft Office-paketet - inställningar och formatering av de olika programmen
Vid supportärenden, kontakta Atea servicedesk på telefon: 010-110 32 38 (vardagar 8.00-18.00) eller via e-post: elevdator@atea.se för att få hjälp.

Om du behöver hjälp eller råd med din felanmälan eller med din kontakt med Atea, prata med personalen i skolans bibliotek eller med IT-ansvarig på skolan. I biblioteket får du också hjälp med att felsöka din dator så att du kan svara på Ateas kompletterande frågor angående din felanmälan.

5. Vanliga frågor

- Får jag installera spel på datorn?
Du är fri att installera program på följande villkor:Till exempel är det förbjudet att installera piratkopierade program eller att använda program för att hantera piratkopierad film eller musik.


- Vad händer om jag glömmer datorn hemma?
Datorn är ett viktigt läromedel och ska alltid finnas med i skolan. Om du inte har med datorn kan det hända att du inte kan delta i undervisningen vilket är att betrakta som ogiltig frånvaro.


- Måste jag använda väskan jag fick tillsammans med datorn?
Syftet med väskan är att skydda datorn och förenkla transporten så att risken är mindre att datorn tappas. Vi rekommenderar starkt att du antingen använder medföljande väska eller en egen väska med likvärdig funktion. Om du inte skyddar datorn ökar risken att du tvingas ersätta en eventuell skada själv.


- Min laddare har gått sönder. Hur får jag tag i en ny?
Om din laddare går sönder eller försvinner måste du köpa en ny likadan. Laddare kan köpas på biblioteket för 300 kr.


- Får jag sätta fast klistermärken på datorn?
Ja, så länge märket går att ta bort utan att lämna spår efter sig. Vill du märka din dator gör du det lämpligast genom att märka själva datorväskan och sedan alltid förvara datorn i väskan. Väskan ger också visst skydd ifall datorn skulle falla eller stöta emot något.


- Varför valdes PC-datorer och inte Mac-datorer?
Vi valde mellan Mac-datorer, PC-datorer eller blandad miljö. Valet föll på endast PC-datorer denna gång eftersom vi vill minimera antalet olika datormiljöer i skolan och PC-datorer går att hyra för lägre kostnad vilket innebär att vi kan ge fler elever tillgång till egen dator.


- Jag har en annan fråga!
Maila din fråga till IT-samordnaren på skolan, se mailadress i högra kolumnen så får du svar inom kort via mail och här på sidan om svaret är av allmänt intresse.
Adress Upplands-Brogymnasiet, Skolvägen 24, 196 34 KUNGSÄNGEN
Telefon 08-581 69 000 Fax 08-581 69 293 E-post Webmaster