Välj här
Om skolan

Foto: Sanna Bark
Upplands-Brogymnasiet är en lugn och trygg skola som ligger på gångavstånd från Kungsängens pendeltågsstation, ca 30 minuter från Stockholms central. Här känner vi oss hemma och trivs, säger våra elever. På Upplands-Brogymnasiet går det ca 800 elever, och det arbetar ett hundratal personer på skolan. Förutom våra olika nationella program erbjuder vi dig ett introduktionsprogram, och spännande profiler och inriktningar.
Adress Upplands-Brogymnasiet, Skolvägen 24, 196 34 KUNGSÄNGEN
Telefon 08-581 69 000 Fax 08-581 69 293 E-post Webmaster